מור, בוקר ושות' - משרד עו''ד
  
 

החוק למניעת הטרדה מאיימת

רבים הם המקרים בהם נדרש אדם להגנה מפני מטרד מאיים כלשהוא, אם מפני פגיעה בשלוות חייו, אם בפרטיותו, אם בחירותו ואם בגופו, ע"י אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או חלילה פגע בגופו.

לצורך כך, נחקק החוק למניעת הטרדה מאיימת אשר מטרתו למנוע ולהגן על האדם שהוטרד ע"י מתן כלים לבית המשפט לענייני משפחה ובית משפט השלום המוסמך למנוע את ההטרדה המאיימת.

המבחן לבחינת קיומה של הטרדה מאיימת היא כאשר קיימות נסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול שוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם כי הוא עלול לפגוע בגופו. 

הטרדה מאיימת יכולה להתבצע בצורות שונות כמו למשל, בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו, ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.

כפי שקובע החוק, בית-המשפט לענייני משפחה ובית משפט השלום רשאי להורות על צו למניעת הטרדה מאיימת, כאשר מתקיימים שני יסודות מצטברים, האחד צופה פני עבר, והאחר צופה פני עתיד.

1. המבחן שצופה פני עבר הוא האם בוצעה בעבר הטרדה מאיימת, כהגדרתה בחוק.

2. המבחן שצופה פני עתיד הוא האם יש בסיס סביר להניח האדם שכנגדו התבקש מתן הצו, יבצע שוב הטרדה מאיימת כלפי המבקש הצו.

בית המשפט המוסמך אליו יש לפנות לצורך קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת הוא בית משפט השלום. כאשר מדובר בבן משפחה של הפוגע, גם בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בבקשה.

כאשר הפוגע או הנפגע הוא קטין, גם בית המשפט לנוער מוסמך לדון בכך.

לא רק הנפגע עצמו רשאי לבקש מתן צו למניעת הטרדה מאיימת, אלא גם אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי ופקיד סעד שהתמנה עפ"י חוק הנוער.

במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית המשפט המוסמך יכול לאסור על הפוגע לעשות מעשים מטרידים כלפי המבקש, כולם או מקצתם, באופן מסויג או לאו כדלקמן: להטריד את הנפגע בכל דרך ובכל מקום; לאיים על הנפגע; לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך; ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר; לשאת או להחזיק נשק.

בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית המשפט המוסמך רשאי להורות במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת גם על דרישה לערובה לקיומו ו/או להתנהגות טובה או כל דרישה אשר לדעת בית המשפט דרושה להבטחת שלומו ובטחונו של הנפגע או אדם אחר הקרוב לו.

תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת הנו עד 6 חודשים ולאחר מכן ניתן לבקש מבית המשפט לענייני משפחה ו/או בית המשפט המוסמך להאריך את תוקפו של הצו עד 6 חודשים נוספים ולא יעלה על סה"כ שנה אחת.

על מנת להחיש את קבלת צו למניעת ההטרדה המאיימת, ניתן לפנות לבית משפט לענייני משפחה ו/או בית המשפט המוסמך בבקשה לקבל צו במעמד צד אחד, כלומר, בנוכחות המבקש בלבד ובית המשפט ייעתר לכך כאשר הוא שוכנע כי הצו דרוש להגנה מיידית לשלומו של הנפגע. לאחר מתן צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים בתוך מועד שלא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

יצוין כי בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית המשפט המוסמך לא ידחה בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה. 

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. מור, בוקר ושות' משרד עורכי דין ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 
 

 השאר פרטי התקשרות 
 ונחזור אליך בהקדם

 

     
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:


 

 
 
 
מהי הטרדה מאיימת

 חשיבות  צוואה
 צו הגנה מתי?
 גביית מזונות באמצעות הוצאה לפועל
 הסכם ממון
הסכם גירושין
 
 
 
 
 
 פס"ד למזונות ילדים
 פס"ד לפירוק שיתוף דירה
פס"ד לאיזון משאבים של בני  הזוג
פס"ד לקביעת מוניטין  של הבעל בקריירה
 פס"ד לקביעת שווי נכסי קריירה
פס"ד למזונות אישה
 
 כתובות  בתי משפט לענייני משפחה /בתי הדין הרבניים
 אתר משרד הרווחה -פקידי הסעד
אתר הוצאה לפועל
 רשות המיסים
 אתר בית הדין הרבני
אתר בית המשפט

 
מור, בוקר ושות' - משרד עו"ד   מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 28  דרך מנחם בגין 132, תל אביב  67023    טל. 03-6955644   פקס. 03-6096269

לייבסיטי - בניית אתרים