מור, בוקר ושות' - משרד עו''ד
  
 

כללים לקביעת זוג כידועים בציבור:


כעולה מפסיקת בתי המשפט בעניין ידועים בציבור, נקבע כי יש צורך בהתקיימות שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון: ניהול מערכת חיים משותפים ואינטימיים המקבילה למערכת חיי נישואים רגילה כאשר העיקר הוא כי ממערכת חיים משותפת זו ניתן ללמוד כי אין המדובר במערכת זוגיות חולפת אלא כי בני הזוג גמרו אומר לקשור חייהם יחד.

התנאי השני: ניהול משק בית משותף על כל המשתמע מכך, קרי, חלוקת הוצאות הבית והחיים המשותפים, חשבון בנק משותף וכיוצ"ב, כאשר הדגש הוא בחירה בניהול משק בית משותף לא מתוך העדפה ו/או נוחות כלכלית אלא מתוך ראיה בחיים המשותפים ככאלה.

 
בסופו של יום יש לבחון את כל האלמנטים של הזוגיות על מנת להחיל על זוג שהוגדר כידועים בציבור את הלכת השיתוף כך לדוגמא יש לבחון: האם כל נכסיהם של הצדדים נרשמו בשמו של הצד שרכש אותם, האם לצדדים חשבון משותף, האם שני הצדדים תרמו  "מאמץ" למשק הבית או לצבירת רכוש, האם אלו נישואיהם השניים של בני הזוג, האם הם מקיימים משק כלכלי של הבית במשותף, האם יכלו להתחתן ובכל זאת בחרו שלא, האם לצדדים ילדים משותפים וכו'.


בעניין שחר נ' פרידמן (ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן פד"י לח (1) 443) נקבע, כי לשם הקמתה של חזקת השיתוף, על התובע להראות כי מנסיבות החיים המשותפים של בני-הזוג ניתן לבסס את ההנחה, שכוונתם המשותפת הייתה לשיתוף בנכסים.


ככלל, לא נקבע בפסיקה פרק זמן מוגדר של חיים משותפים אשר לפיו יקבע באם מדובר בידועים בציבור אם לאו, ובעניין זה קביעת בית המשפט תהיה בכל מקרה ומקרה לגופו, בהתאם לנסיבותיו.

גם לאחר שבני זוג הוכרו כידועים בציבור,  עדיין אין הדבר מלמד על כוונה הדדית לשתף האחד את השני ברכוש שצבר כל אחד מהם. אי לכך, היה ואחד מבני הזוג מבקש לתבוע את בן או בת הזוג לשיתוף בנכסים נטל ההוכחה רובץ לפתחו ועליו להוכיח כי כוונת בני הזוג הייתה לשיתוף כלכלי רכושי מעבר למימון החיים המשותפים והוצאות משק הבית המשותף.

 
בין הדרכים להוכחת כוונה זו, יש להוכיח כי בני הזוג עשו מאמץ משותף לצבירת הרכוש
המשותף וכאשר לאחד מבני הזוג נכסים עסקים, אזי, בשונה מזוגות נשואים שאז רואים גם ברכוש העסקי חלק מהרכוש שצברו בני הזוג במשותף, אצל ידועים בציבור, יש צורך להוכיח כי היה רצון של בני הזוג לחלוק  ביניהם גם ברכוש העסקי ואין די בחזקת השיתוף לבדה.

אשר לזכויות הפנסיוניות שנצברו לטובת בו או בת הזוג, נקבע בפסיקה כי אם בני הזוג חיו יחד את התקופה שנקבעה בתקנון קופת הגמל כתקופה הנדרשת להגדרת חייהם כחייהם משותפים, אזי הידועה בציבור תקבל את הזכויות הפנסיוניות של המנוח.

מאחר וחובת מזונות אישה ו/או ילדים מקורן בדין העברי, נשאלת השאלה כיצד מוסדר עניין זה במקרה של ידועים בציבור. עניין זה הובא לדיון ובית המשפט העליון קבע כי ניתן לחייב במזונות "אזרחיים" במקרה נישואים אזרחיים או ידועים בציבור וזאת מכח עיקרון תום הלב.
חשוב לזכור שהכלל הוא, שהנטל הרובץ על ידוע בציבור, הטוען לזכות לשיתוף בנכסי בן-זוגו, הוא כבד יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן זוג נשוי. בעוד שאצל בני-זוג נשואים, בהעדר ראיה לסתור, די בהתקיים התנאים להקמתה של חזקת השיתוף (קרי: אורח חיים תקין ומאמץ משותף) כדי להחיל עליהם דין שיתוף ביחס לכל נכסיהם מכל סוג שהוא, הרי שאצל בני-זוג ידועים בציבור, הקמתה של חזקת שיתוף – שלא הובאו ראיות לסתירתה – עשויה להעיד רק על שיתוף בנכסים המשמשים את בני-הזוג בחייהם היום-יומיים, או בכאלה שנרכשו על ידיהם במשותף.

להחלת דין שיתוף על נכסים אחרים של מי מהם, ולו גם כאלה שנצברו על-ידיהם בתקופת החיים המשותפים, תידרש ראיה נוספת כלשהי, שתעיד (לפחות באורח נסיבתי) על כוונת שיתוף בנכס המסויים (ראה: ע"א 4385/91 סלם נ' כרמי, פ"ד נא (1) 337,346).


המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. מור, בוקר ושות' משרד עורכי דין ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

.

 

 

 
 

 השאר פרטי התקשרות 
 ונחזור אליך בהקדם

 

     
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:


 

 
 
 
מהי הטרדה מאיימת

 חשיבות  צוואה
 צו הגנה מתי?
 גביית מזונות באמצעות הוצאה לפועל
 הסכם ממון
הסכם גירושין
 
 
 
 
 
 פס"ד למזונות ילדים
 פס"ד לפירוק שיתוף דירה
פס"ד לאיזון משאבים של בני  הזוג
פס"ד לקביעת מוניטין  של הבעל בקריירה
 פס"ד לקביעת שווי נכסי קריירה
פס"ד למזונות אישה
 
 כתובות  בתי משפט לענייני משפחה /בתי הדין הרבניים
 אתר משרד הרווחה -פקידי הסעד
אתר הוצאה לפועל
 רשות המיסים
 אתר בית הדין הרבני
אתר בית המשפט

 
מור, בוקר ושות' - משרד עו"ד   מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 28  דרך מנחם בגין 132, תל אביב  67023    טל. 03-6955644   פקס. 03-6096269

לייבסיטי - בניית אתרים