מור, בוקר ושות' - משרד עו''ד
  
 

בדיקת אבהות במקרה של אישה נשואה

קטין הנולד לזוג הורים יהודים, שחיי האישות ביניהם הם בבחינת עריות מן התורה (כגון מי שנולד לאישה נשואה ממי שאינו בעלה), הינו ממזר. משמעות הגדרתו של הקטין כממזר הינה קשה ביותר, שכן ממזר וצאצאיו לא יוכלו להתחתן עם מי שאינו ממזר.

בעניין זה, חוק מידע גנטי קובע כי ניתן להוציא צו לעריכת בדיקה במקרה בו מתקיים חשש לממזרות לפי דין תורה.

על מנת למנוע תוצאה קשה לקטין בעקבות ביצוע הבדיקה, קבע המחוקק, בסעיף 28ה. לחוק מידע גנטי,התשס"א – 2000, כי במקרה של חשש לממזרות, יפנה בית המשפט לקבלת את חוות דעתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול ושל היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

במידה ולאחר העברת חוות הדעת של נשיא בית הדין הרבני הגדול ושל היועץ המשפטי לממשלה, ייווכח בית המשפט כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בקטין, וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה בקטין, ימנע בית המשפט מלהורות על קיום הבדיקה לבירור האבהות, אלא אם כן מצא כי יש דרך לעשות כן או לאחר שהפנה את הצדדים ליחידת הסיוע שיסברו להם את המשמעות בדבר בדיקה שכזאת והשלכותיה במקרה שכזה.

סעיף 28(ה) לחוק מידע גנטי קובע כדלקמן:
 
(א) (1) ראה בית המשפט, בעצמו או לפי טענתו של בעל דין, ולאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו בעניין, כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של קטין, חסוי, לרבות חסוי שהוא עובר, או פסול דין, עקב חשש לממזרות לפי דין תורה, יפנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול לקבלת חוות דעתו בעניין החשש האמור ובדבר האפשרות לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה; הפנייה תיעשה בלא ציון שמות ופרטים מזהים;

 (2) נשיא בית הדין הרבני הגדול יעביר את חוות דעתו כאמור בפסקה (1) ליועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא לפני בית המשפט את עמדתו בעניין לאחר שקיבל את חוות הדעת האמורה;


 (3) פנה בית המשפט לנשיא בית הדין הרבני הגדול לפי פסקה (1) לעניין בדיקה בחסוי שהוא עובר, יעביר נשיא בית הדין הרבני הגדול את חוות דעתו ליועץ המשפטי לממשלה כאמור באותה פסקה בתוך חמישה ימי עבודה, והיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא לפני בית המשפט את עמדתו בעניין לפי פסקה (2) בתוך חמישה ימי עבודה מיום שקיבל את חוות הדעת האמורה;


 (4) נוכח בית המשפט, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו הביא לפניו את עמדתו לעניין עריכת בדיקה כאמור בפסקה (2), כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו של קטין, חסוי, לרבות חסוי שהוא עובר, או פסול דין, כאמור בפסקה (1), וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה, לא יורה על עריכת הבדיקה, אלא אם כן מצא יש צורך בעריכת הבדיקה לשם מניעת סכנה לחיי אדם או נכות חמורה בלתי הפיכה לאדם.(ב) ראה בית המשפט כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע בכשרותו לפי דין תורה לנישואין של בגיר, עקב חשש לממזרות לפי דין תורה, וכי אין דרך לערוך את הבדיקה באופן שימנע את הפגיעה, לא יורה על עריכת הבדיקה אלא לאחר שהפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע לשם קבלת הסבר בדבר המשמעות של עריכת הבדיקה, לגביו ולגבי קרוביו; בסעיף קטן זה, "יחידת הסיוע" – יחידת הסיוע שהוקמה לפי סעיף 5 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.

לסיכום נושא זה, במקרה בו בית המשפט נוכח כי יש חשש אמיתי לממזרות, רוב הסיכויים כי בית המשפט לא יורה על בדיקת אבהות מאחר וירצה למנוע פגיעה בקטין.

ע"א 548/78 פלונית ואח' נ' פלוני, פד"י לה(1) 736:
 
"כאשר עומדת בפנינו שאלה, אם להעדיף את הזכות והחובה להגיע לחקר האמת על-פי הבדיקה או למנוע חשש של קיפוח ופגיעה במעמדו של הילד בהיוודע דבר פסולו, מן הנכון ומן הראוי להעדיף את טובתו של הקטין ולנקוט כל דרך, שחשש של ממזרות ייטמע, ואין לעשות לגילויו ולקביעתו במסמכים מאושרים וידועים" (שם, בעמ' 749-748)".

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. מור, בוקר ושות' משרד עורכי דין ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 

 
 

 השאר פרטי התקשרות 
 ונחזור אליך בהקדם

 

     
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:


 

 
 
 
מהי הטרדה מאיימת

 חשיבות  צוואה
 צו הגנה מתי?
 גביית מזונות באמצעות הוצאה לפועל
 הסכם ממון
הסכם גירושין
 
 
 
 
 
 פס"ד למזונות ילדים
 פס"ד לפירוק שיתוף דירה
פס"ד לאיזון משאבים של בני  הזוג
פס"ד לקביעת מוניטין  של הבעל בקריירה
 פס"ד לקביעת שווי נכסי קריירה
פס"ד למזונות אישה
 
 כתובות  בתי משפט לענייני משפחה /בתי הדין הרבניים
 אתר משרד הרווחה -פקידי הסעד
אתר הוצאה לפועל
 רשות המיסים
 אתר בית הדין הרבני
אתר בית המשפט

 
מור, בוקר ושות' - משרד עו"ד   מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 28  דרך מנחם בגין 132, תל אביב  67023    טל. 03-6955644   פקס. 03-6096269

לייבסיטי - בניית אתרים