מור, בוקר ושות' - משרד עו''ד
  
 

הסדר איזון משאבים – נישואין לאחר יום 1.1.1974

על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר מגדיר הסדר איזון משאבים.

למעשה, הסדר איזון משאבים הוא שיתוף זכויות חוזי של בני הזוג, אשר במקרה של פקיעת הנישואין, מקנה לכ"א מבני הזוג זכות שמורה לקבל את חלקו ברכוש המשותף שצברו בני הזוג.

תיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון, מאפשר לבני הזוג לחלק ביניהם את הרכוש המשותף גם טרם פקיעת הגירושין וזאת, במקרה שבני הזוג הגישו בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים הבאים:
 
א. הליך להתרת נישואין.
 
ב. תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 או תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש או בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים.

2. קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד, אף אם תחת קורת גג אחת, במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות.

בית המשפט או בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת, בכתב, לקצר את התקופות הקבועות בתיקון 4 הנ"ל וזאת, אם הוגשה בקשה לביצוע הסדר איזון המשאבים ובית המשפט או בית הדין מצא, כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת, אף אם לא התקיימו התנאים לעיל וזאת בהתקיים אחד מאלה:

1. ניתן כלפי בן הזוג של המבקש צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, צו לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, או צו הרחקה להבטחת מדור שקט, והכל בדיון שנקבע למעמד שני הצדדים.

2. הוגש כתב אישום נגד בן הזוג של המבקש, הכולל אישום בעבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו.

3. בית משפט ציווה על מעצרו של בן הזוג של המבקש, לאחר ששוכנע, כי קיים חשד סביר שהוא עבר עבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו וכי קיים יסוד סביר לחשש שהוא יסכן את ביטחונם, או ציווה על שחרורו ממעצר בנסיבות האמורות, בתנאים המפורטים בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, אם קבע כי התנאים, כולם או חלקם, נועדו להגן על המבקש או על הילד.

בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים, רשאי להתנות את ביצועו בהפקדת כתב הסכמה להתרת נישואין, לרבות כתב הסכמה למתן גט או לקבלת גט, מצד המבקש, בבית הדין או בבית המשפט המוסמך להתיר את נישואי בני הזוג.

המידע המשפטי המוגש, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. מור, בוקר ושות' משרד עורכי דין ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.


 
 

 השאר פרטי התקשרות 
 ונחזור אליך בהקדם

 

     
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:


 

 
 
 
מהי הטרדה מאיימת

 חשיבות  צוואה
 צו הגנה מתי?
 גביית מזונות באמצעות הוצאה לפועל
 הסכם ממון
הסכם גירושין
 
 
 
 
 
 פס"ד למזונות ילדים
 פס"ד לפירוק שיתוף דירה
פס"ד לאיזון משאבים של בני  הזוג
פס"ד לקביעת מוניטין  של הבעל בקריירה
 פס"ד לקביעת שווי נכסי קריירה
פס"ד למזונות אישה
 
 כתובות  בתי משפט לענייני משפחה /בתי הדין הרבניים
 אתר משרד הרווחה -פקידי הסעד
אתר הוצאה לפועל
 רשות המיסים
 אתר בית הדין הרבני
אתר בית המשפט

 
מור, בוקר ושות' - משרד עו"ד   מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 28  דרך מנחם בגין 132, תל אביב  67023    טל. 03-6955644   פקס. 03-6096269

לייבסיטי - בניית אתרים